Hoso moi nhat
viec-lam-moi-nhat
pane-tim-viec
Ngành nghề

Quản lý cấp cao

Giám đốc điều hành Cty CP Hóa chất Nông Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT NÔNG VIỆT MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hoạch định chiến lược ngắn, trung, dài hạn cùng ban Tổng Giám đốcTổ chức điều hành các hoạt động kinh doanh - tiếp thị phát triển sản phẩm mới theo chiến lược đã hoạch định.Xây dựng