Hoso moi nhat
viec-lam-moi-nhat
pane-tim-viec
Ngành nghề

Hành chính nhân sự

Nhân viên Hành chính Co.opMart Đồng Văn Cống

Hạn nộp hồ sơ: 28/2/2021 - Mức lương: 6,500,000 - 7,500,000 VNĐ Mô Tả Công Việc – Tham mưu cho Giám đốc về các vấn đề có liên quan đến chế độ chinh sách, lao động, tiền lương,…– Lập kế hoạch Bảo hộ lao động, Kế hoạch đào tạo, huấn