pane-ho-so-3
pane-tuyen-dung
pane-tim-viec
Ngành nghề

Tài chính

Admin đơn hàng và Admin đối soát đơn hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SIXDO Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2021 MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhận đơn, tạo đơn, xử lý đơn và theo dõi tình trạng đơn hàng được giao thành công đến khách hàng.Nhập đổi trả đơn hàng, refund hoàn tiền cho khách hang.Đối