Hoso moi nhat
viec-lam-moi-nhat
pane-tim-viec

Phó Giám đốc Phòng Tổ chức Nhân sự SaiGon Coop

Hạn nộp hồ sơ: 31/1/2021

Mô Tả Công Việc

  • Triển khai, tổ chức thực hiện giải quyết các chính sách cho NLĐ.
  • Theo dõi, chịu trách nhiệm đề xuất cho GĐ TCNS chế độ, chính sách về lương, đãi ngộ cho CBNV trong quy định hoặc phát sinh
  • Chịu trách nhiệm trước GĐ TCNS việc tính lương, thưởng, giải quyết chế độ chính sách cho CBNV VPLH
  • Tham mưu,  đề xuất GĐTCNS và chịu trách nhiệm chính việc xây dựng định mức lao động, NSLĐ, quỹ thu nhập, tỷ suất quỹ thu nhập,…) cho các đơn vị toàn hệ thống SGC
  • Chịu trách nhiệm chính giải pháp bố trí lao động hiệu quả, tăng NS toàn hệ thống SGC trình GĐTCNS.
  • Xây dựng/cập nhật /cải tiến quy chế/quy trình và đề xuất GĐ TCNS chính sách lương thưởng, phúc lợi, lao động, thang bảng lương áp dụng trong toàn LH

Yêu Cầu Công Việc

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên Khối ngành Kinh doanh và quản lý/Pháp Luật
  • Có kinh nghiệm quản lý 02 năm trở lên (đã giữ qua cương vị Trưởng hoặc Phó một đơn vị kinh tế, hành chánh sự nghiệp, quản lý Nhà nước . . . ở cấp cơ sở hoặc cao hơn) hoặc công tác trong lĩnh vực này 03 năm.