Hoso moi nhat
viec-lam-moi-nhat
pane-tim-viec

Trưởng phòng nhân sự, làm việc tại Long An

HẢI SƠN CORP.

HẠN NỘP: 31/1/2021

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Mục tiêu công việc:

Duy trì và năng cao nhân sự của công ty bằng cách lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá các chính sách, chương trình và phương thức về nhân sự và mối quan hệ với nhân viên
Nhiệm vụ:

 • Duy trì cấu trúc việc làm bằng cách cập nhật yêu cầu việc làm và mô tả công việc cho tất cả các vị trí.
 • Duy trì đội ngũ nhân viên cho công ty bằng cách thiết lập một chương trình tuyển dụng, kiểm tra và phỏng vấn; tư vấn các giám đốc về việc tuyển lựa ứng viên; thực hiện và phân tích các cuộc phỏng vấn nhân viên thôi việc; giới thiệu những thay đổi.
 • Chuẩn bị cho nhân viên sẵn sàng nhận công tác bằng cách thiết lập và thực hiện các chương trình huấn luyện.
 • Duy trì một kế hoạch trả lương bằng cách thực hiện các cuộc thăm dò định kỳ về mức lương; lập kế hoạch và đánh giá công việc; chuẩn bị ngân sách trả lương; theo dõi và lập kế hoạch trả lương cho từng cá nhân; giới thiệu, lập kế hoạch và thực hiện việc chỉnh sửa cấu trúc lương.
 • Đảm bảo việc lập kế hoạch, theo dõi và khen thưởng kết quả làm việc của nhân viên bằng cách huấn luyện các trưởng phòng trong việc đào tạo và kỷ luật nhân viên; lên lịch hội nghị giữa ban giám đốc với nhân viên; lắng nghe và giải quyết những bất mãn trong nhân viên; tư vấn nhân viên và giám sát viên.
 • Duy trì chương trình phúc lợi nhân viên và thông báo cho nhân viên biết các phúc lợi bằng cách nghiên cứu và đánh giá nhu cầu cũng như khuynh hướng phúc lợi; giới thiệu chương trình phúc lợi cho ban giám đốc; điều khiển quy trình xử lý các đòi hỏi phúc lợi; đạt đựơc và đánh giá các hợp đồng bỏ thầu phúc lợi nhân viên; ký hợp đồng phúc lợi; thiết kế và thực hiện chương trình giáo dục phúc lợi
 • Đảm bảo tuân thủ pháp luật bằng cách theo dõi và thực thi quy định của nhà nước về chính sách nhân sự
 • Duy trì đường lối quản lý bằng cách chuẩn bị, cập nhật và giới thiệu chính sách cùng thủ tục nhân sự.
 • Bảo quản hồ sơ nhân sự bằng cách thiết kế một hệ thống tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ; duy trì hồ sơ trong quá khứ và hiện tại.
 • Cập nhật kiến thức chuyên môn bằng cách tham dự các đợt tập huấn; đọc sách báo chuyên môn; duy trì mạng lưới cá nhân; tham gia các nghiệp đoàn.
 • Đáp ứng các yêu cầu điều hành nhân sự bằng cách lập kế hoạch và phân công nhân viên; triển khai hành động dựa trên kết quả làm việc
 • Duy trì lực lượng nhân viên phòng nhân sự bằng cách tuyển dụng, định hướng và đào tạo nhân viên.
 • Duy trì kết quả làm việc của phòng nhân sự bằng cách tư vấn và kỷ luận nhân viên; lên kế hoạch, theo dõi và công nhận kết quả làm việc.
 • Đóng góp cho nỗ lực của nhóm bằng cách đạt đựơc những kết quả liên quan theo yêu cầu.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Tuyển dụng, Quản lý nhân sự, Quản trị phúc lợi, Cấu trúc lương bổng, Phân loại nhân viên, Luật lao động, Tổ chức

THÔNG TIN KHÁC

 • Lương thỏa thuận.
 • Bằng cấp: Cao đẳng.
 • Độ tuổi: 25 – 40.
 • Liên hệ: [email protected]