Hoso moi nhat
viec-lam-moi-nhat
pane-tim-viec

Trưởng phòng nhân sự, làm việc tại TP.HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SEAHOLDINGS

HẠN NỘP: 28/2/2021

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tổ chức, quản lý và điều hành công tác thuộc phòng Hành chính – Nhân sự.

 • Tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu công việc về công tác tổ chức nhân sự và hành chính quản trị của Công ty.
 • Hướng dẫn, đào tạo nhân viên để hoàn thành các mục tiêu của Phòng.
 • Phổ biến quy định của công ty hoặc các thay đổi trong quá trình hoạt động cho nhân viên của Phòng đầy đủ và kịp thời.
 • Theo dõi, đánh giá kết quả làm việc của nhân viên và đề xuất việc điều chỉnh lương, khen thưởng, kỷ luật, điều chuyển phù hợp.

Tham mưu và đề xuất các phương án về tổ chức lao động, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực

 • Tham mưu về mô hình tổ chức và từng phòng ban trong Công ty.
 • Phối hợp với các phòng ban xây dựng, sửa đổi, bổ sung các bản quy định về chức năng nhiệm vụ và trình ban giám đốc xem xét, phê duyệt.
 • Tham mưu về các hoạt động định biên lao động, tuyển dụng, sắp xếp, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ công nhân viên.

Tổ chức thực hiện công tác lao động tiền lương và chế độ chính sách cho người lao động

 • Xây dựng kế hoạch tiền lương hàng năm, định mức lao động, xác định đơn giá tiền lương, quy chế tiền lương, tiền thưởng, …
 • Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác liên quan đến người lao động.
 • Thu thập thông tin, đánh giá các chỉ tiêu về mức độ hài lòng của NLĐ đối với chính sách chi trả lương, thưởng chế độ phúc lợi, … và đề xuất giải pháp cải tiến nếu có.
 • Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của nhân viên, làm cơ sở để đề xuất các chế độ lương, thưởng.
 • Phân tích tình hình lao động tiền lương, thưởng, BHXH… và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao năng suất lao động
 • Phối hợp với công Đoàn Công ty xây dựng hệ thống phúc lợi và các biện pháp cần thiết để cải thiện đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên.
 • Thực hiện công tác báo cáo, thủ tục đăng ký NQLĐ, thỏa ước, thang bảng lương, … với cơ quan quản lý NN theo luật định.

Theo dõi giám sát công tác quản lý hành chính tại công ty

 • Kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế của toàn bộ CBNV
 • Trực tiếp giao dịch với các cơ quan, ban ngành tại địa phương nơi Công ty đặt trụ sở và các cơ quan chính quyền khác trong phạm vi trách nhiệm công việc được giao.

Tham gia xây dựng các quy chế, quy định và quyết định quản lý nội bộ

 • Tham gia nghiên cứu, xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình, quy định, nội quy áp dụng trong Công ty và giám sát việc triển khai, chấp hành các quy chế, quy định, … trong phạm vi được phân quyền.
 • Tổ chức thực thi các quyết định, thủ tục, … liên quan đến công tác hành chính, nhân sự

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kinh tế, Luật, Quản trị nguồn nhân lực hoặc các ngành có liên quan;
 • Có tối thiểu 2 kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
 • Phẩm chất: Trung thực, năng động, cẩn trọng, bảo mật các thông tin và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
 • Kiến thức: Am hiểu pháp luật, các quy định của nhà nước quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

THÔNG TIN KHÁC

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: 27 – 35
 • Lương 20 Tr – 30 Tr VND

 ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ